Asociația
Gradiniței

Asociația ELEFĂNȚELUL CURIOS are ca scop:

 • sprijinirea învățământului preșcolar și a actului educațional realizat în cadrul Grădiniței cu P.P. „Eleefănțelul Curios” situată în Sibiu, str. Aleea Haiducului, nr.3, jud. Sibiu.
 • susținerea, modernizarea, creșterea eficacității și calității precum și îmbunătățirea continuă a învățământului preșcolar în concordanță cu standardele Uniunii Europene.
 • dorința de a oferi copiilor un mediu inovativ, plin de oportunități astfel încât să-și formeze o personalitate armonioasă, să fie fericiți, independenți, creativi.

 

În realizarea acestui scop Asociația urmărește următoarele obiective:

 • promovarea și îmbunătățirea actului educațional;
 • susținerea unor activități cu caracter social, cultural, educațional, profesional, sportiv;
 • gestionarea fondurilor provenite din cotizații și alte surse;

 

Pentru îndeplinirea scopului său, Asociația va îndeplini în special următoarele activități principale:

 • crearea unor condiții optime pentru desfășurarea acțiunii educative;
 • dotarea cu resurse materiale la cel mai înalt nivel;
 • crearea în cadrul Grădiniței cu P.P. „Elefănțelul Curios” Sibiu a unui mediu sigur, plin de oportunități de învățare;
 • asigurarea unui climat educativ stimulativ;
 • colaborare strânsă, permanentă și transparentă cu părinții printr-o deschidere față de sugestiile și propunerile acestora;
 • crearea unor condiții optime pentru desfășurarea acțiunii educative;

Pentru realizarea scopului și a obiectivelor propuse Asociația va iniția și dezvolta relații strănse cu Grădinița cu P.P. „Elefănțelul Curios” Sibiu și relații de cooperare cu alte organizații cu scopuri similare sau cu autorități publice din România sau din străinătate.