Despre noi

Grădiniţa oferă o experienţă educaţională complexă, cadrele didactice îmbinând profesionalismul, tactul pedagogic cu inovația.

Considerăm grădinița ,,leagănul copilăriei”, dar și baza formării și culturalizării ,,generației de mâine”, de aceea sistemul de valori pe care ne bazăm se îmbină perfect cu așteptările societății.

Grădiniţa noastră este o instituţie care completează şi susţine familia, oferind  copilului multe posibilităţi pentru a-şi lărgi domeniu de cunoaştere şi trăire şi de asemenea, pentru a-şi dezvolta talentul, imaginaţia şi creativitatea.

Misiune

Proiectarea și organizarea activităților instructiv-educative, realizarea unui proces fluent, coerent și dinamic, centrat pe copil, dezvoltarea personalității acestuia, în vederea integrării în școală și în societate. 

Grădinița noastră:

 • Valorifică potențialul fizic și psihic al fiecărui copil, ținând cont de ritmul propriu și de nevoile sale;
 • Folosește metode care să asigure dezvoltarea proximă a fiecărui copil;
 • Valorifică mediul natural , în care copilul își poate folosi propria experiență și învață să exploreze;
 • Creează un mediu sigur din punct de vedere fizic și emoțional, un mediu care să asigure dezvoltarea socioemoțională;
 • Prin personalul angajat valorifică achizițiile din timpul formărilor și dotarea existentă pentru a spori starea de bine a copiilor

În acest context, concepțiile inovatoare cu valoare adăugată sunt:

 1. educația bazata pe nevoia de explorare;
 2. profesorul este un ghid și nu o autoritate în relația cu copilul;
 3. fiecare copil se dezvolta în ritmul sau propriu;
 4. regulile pentru funcționarea grupei, sunt puține, dar respectate într-o mare măsura;
 5. educația are scopul de a asigura dezvoltarea copilului în întregul său cât și integrarea armonioasa în societate;
 6. învățarea în natură, alături de colegi este esențială;
 7. mișcarea, simțirea și gândirea se dezvoltă împreună;
 8. atitudinea sănătoasă față de sine, față de cei din jur și de natură.

Viziune

,,Copiii sunt cea mai  valoroasă resursă a lumii și cea mai mare speranță a ei pentru viitor”

J.F. Kennedy

În cadrul grădiniței urmărim stimularea și orientarea pozitivă a potențialului copiilor, astfel încât potențialul să se transforme în capacități. Acordăm o atenție deosebită activităților desfășurate în mediul natural, pentru dezvoltarea capacităților copiilor și a abilităților sociale și emoționale. 

 

Grădinița cu program prelungit “Elefănțelul Curios” se mândrește cu deschiderea primului Centru de Documentare si Informare din Municipiul Sibiu, in anul 2012

CDI gradinita elefantelul curios sibiu

Scopul inițiatorilor proiectului a fost de a crea un spațiu destinat lecturii, cărții de calitate, de a oferi preșcolarilor oportunități pentru nevoia de cunoaștere și curiozitatea specifică vârstei.

CDI-ul oferă posibilitatea cadrelor didactice să desfăşoare activităţi diverse şi atractive într-un spaţiu neconvenţional, unde pot beneficia de mijloace variate de instruire, aparatură și echipamente utile. Fondul de carte pluridisciplinar și multisuport, predominant în limba română și limba germană, dar și în limbile franceză, engleză, spaniolă, acoperă o arie largă, creând un spațiu cu deschidere culturală, care încurajează organizarea unor activităţi ce contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor.

Prin inaugurarea CDI-ului, “Grădinița cu program prelungit “Elefănțelul Curios” ( Grădinița 38 Sibiu) deschide porțile cunoașterii pentru preșcolarii grădiniței, prin proiecte disciplinare, interdisciplinare, animații, întâlniri tematice, dar și pentru proiecte mai complexe cu implicarea unor noi parteneri educaționali