Proiect educațional în colaborare cu CJRAE Sibiu

În activitatea preșcolarilor sunt necesare mijloace care să faciliteze interacţiunea și adaptarea cât mai eficientă din punct de vedere emoțional și de limbaj. Din acest motiv  acest proiect se axează pe dezvoltarea vocabularului emoţional, a limbajului şi valorificarea acestora în situaţii concrete de comunicare.

Poveștile prezentate urmăresc atingerea  obiectivelor de dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale; educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic; dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi a transmite intenţii, emoții, gânduri și semnificaţii.

Programul „Mesajul Poveștilor’’ are ca scop medierea întâlnirii dintre preşcolari, profesorul consilier școlar, profesorul logopedşi profesorii de învățământ preșcolar, propunând  activităţi în scopul stimulării potenţialului de comunicare emoțională  al copiilor.

Consilierea și terapia logopedică din cadrul grădiniței are ca obiective:

 • depistarea, evaluarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari înscrişi sau în grădiniţă;
 • asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scrisului şi cititului la vârsta şcolară;
 • corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar;
 • sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj şi comunicare. 

Diseminarea mobilitatii din cadrul proiectului Erasmus+2020-1-RO01-KA104-078514, ”Stop Intimidare, Start Cooperare!” al CJRAE Sibiu, realizata de prof logoped Ariana Ananie, participant în perioada 18.10.2021 – 23.10.202, la cursul de formare ,,Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” susținut de European Teacher Academy în Barcelona, Spania. Activitățile din cadrul cursului au vizat managementul conflictului și metode de prevenire și combatere a bullyingului în mediul școlar.

,5 PAȘI ÎN REZOLVAREA CONFLICTELOR" material realizat de prof. logoped Ariana Ananie și prof. consilier școlar Adela Crețu în cadrul programului CJRAE SIBIU ,,Î𝐌𝐏𝐑𝐄𝐔𝐍Ă Î𝐌𝐏𝐎𝐓𝐑𝐈𝐕𝐀 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐄𝐍Ț𝐄𝐈: 𝐒Ă𝐏𝐓Ă𝐌Â𝐍𝐀 𝐀𝐍𝐓𝐈-𝐁𝐔𝐋𝐋𝐘𝐈𝐍𝐆"

Consilierea și terapia logopedică în cadrul grădiniței cu P.P. ,,Elefănțelul Curios” Sibiu

Prof. logoped Ariana Ananie/CJRAE Sibiu

Forma de organizare este activitatea cu grupe mici de 2 – 4 copii sau individual, în funcţie de următoarele criterii:

 • tipul și gravitatea tulburării de limbaj;
 • vârsta copilului/elevului;
 • colaborarea cu familia, vizând receptivitatea, implicarea activă în procesul de recuperare a limbajului.

Activitatea logopedică vizează copiii de vârstă preșcolară care prezintă:

 • tulburări de pronunţie/articulare;
 • tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii;
 • tulburări de dezvoltare a limbajului;
 • alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor.

Se lucrează diferențiat cu grupe de 1 până la 4 copii, pentru ameliorarea și corectarea tulburărilor de comunicare și limbaj manifestate.

Resurse logopedice online:

http://cjraesibiu.ro/resurse-logopedice/

MAPA SUNETULUI  R –  AICI

 

MAPA SUNETULUI  Ș  –  AICI

 

MAPA SUNETULUI  S  – AICI

 

Situații cu emoții. Asociază personajele cu emoția corespunzătoare! –  Material realizat de prof. logoped Ariana Ananie – CJRAE Sibiu
Grupul țintă: preșcolari și școlari mici
Obiective : descrierea situațiilor din imagini, asocierea personajelor cu emoțiile resimțite de acestea, oferirea de exemple de situații similare din viața de zi cu zi,  dezvoltarea vocabularului, exersarea structurii propoziționale.   
Jocul poate fi accesat gratuit  AICI

 

MEMO cu emoții. Denumește emoția, găsește perechile!  – Material realizat de prof. logoped Ariana Ananie – CJRAE Sibiu
Grup țintă: preșcolari și școlari mici
Obiective: dezvoltarea exprimării verbale, denumirea emoțiilor personajelor din joc, alcătuirea propozițiilor simple și dezvoltate și realizarea un desen ilustrativ.
Jocul poate fi accesat gratuit  AICI

 

 Personaje cu emoții – material realizat de prof. logoped Ariana Ananie  – CJRAE Sibiu.
Grup țintă: preșcolari și școlari mici
Obiective: descrierea situațiilor din imagini, asocierea personajelor cu emoțiile resimțite de acestea, oferirea de exemple de situații similare din viața de zi cu zi, dezvoltarea vocabularului, exersarea structurii propoziționale. În completarea activității se poate propune copiilor vizionarea filmului ,,Inside out,,; alcătuirea de propoziții simple și dezvoltate cu personajele din film și realizarea unui desen ilustrativ.
Jocul poate fi accesat gratuit  AICI

 

Careul emoțiilor – Material realizat de prof. logoped Ariana Ananie – CJRAE Sibiu
Grupul țintă: preșcolari și școlari mici
Obiective : sesizarea succesiunii sunetelor din denumirea emoțiilor; identificarea emoțiilor; dezvoltarea vocabularului; exersarea structurii propoziționale.
Jocul poate fi accesat gratuit  AICI

 

Asocieri stări emoționale – Material realizat de prof. logoped Ariana Ananie – CJRAE Sibiu
Grupul țintă: preșcolari și școlari mici
Obiective : asocierea emoțiilor din imagini cu denumirea acestora, identificarea emoțiilor; dezvoltarea vocabularului; exersarea structurii propoziționale.
Jocul poate fi accesat gratuit   AICI

 

Ce pot face să mă relaxez? – Material realizat de prof. logoped Ariana Ananie – CJRAE Sibiu
Grupul țintă: preșcolari și școlari mici
Obiective :  identificarea activităților de relaxare și confort emoțional; dezvoltarea vocabularului; exersarea structurii propoziționale.
Jocul poate fi accesat gratuit   AICI

 

Descoperă stările emoționale! – Material realizat de prof. logoped Ariana Ananie – CJRAE Sibiu
Grupul țintă: preșcolari și școlari mici
Obiective :  identificarea stărilor emoționale; dezvoltarea vocabularului; exersarea structurii propoziționale.
Jocul poate fi accesat gratuit  AICI

http://cjraesibiu.ro/o-poveste-pe-zi-pentru-parinti-si-copii/

JOCURI  EDUCAȚIONALE  GRATUITE  INTERACTIVE ONLINE:

 

Personaje din povești – Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu  Joacă  GRATUIT  AICI

 

Pronunță și țintește cârtița cu R ! – Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu    Joacă  GRATUIT  AICI

 

Imaginea aparține primăverii? – Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu  Joacă  GRATUIT  AICI

 

Rotița primăverii!  –  Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu   Joacă  GRATUIT  AICI

 

De Paști: Denumește și găsește perechile! – Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu    Joacă  GRATUIT   AICI

 

Cu ce sunet începe numele meu?/ Animale domestice și sălbatice  –  Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu    Joacă  GRATUIT   AICI 

 

Descoperă numele meu!/ Animale domestice  –  Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu  Joacă  GRATUIT   AICI

 

Concurs: fructe sau legume? Găsește grupul potrivit! –  Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu    Joacă  GRATUIT   AICI

 

Pronunță corect și reține cuvinte cu Ș! – Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu      Joacă  GRATUIT   AICI

 

Învață noțiuni opuse/Antonime cu MAIMU – Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu   Joacă  GRATUIT  AICI

 

Noțiuni spațiale: Unde se află mingea? – Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu   Joacă  GRATUIT  AICI

 

Ce vocală lipsește? – Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu   Joacă    GRATUIT  AICI

 

Categorii: Ce nu se potrivește? – Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu   Joacă    GRATUIT  AICI

 

Descrierea persoanelor: Ghici ce copil e? – Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu    Joacă  GRATUIT   AICI

 

Cunoști alfabetul?/ Alege litera mică de tipar – Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu   Joacă    GRATUIT     AICI

 

Ruleta amuzantă/a provocărilor! – Joc interactiv online creat de prof. logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu     Joacă    GRATUIT    AICI

 

https://www.facebook.com/LogopedinSibiu

CJRAE Sibiu/ Sc Gimn Nr 21 Sibiu/ Cabinet Logopedic Interșcolar Nr.1

 

Consilierea și asistenţa psihopedagogică în cadrul grădiniței cu P.P. ,,Elefănțelul Curios” Sibiu

Prof. consilier şcolar Adela Creţu/CJRAE Sibiu

Consilierea psihologică este un proces de transformare ce facilitează dezvoltarea emoțională a copilului în vederea atingerii stării de confort.

Consilierea și asistenţa psihopedagogică în cadrul grădiniței cu P.P. ,,Elefănțelul Curios” Sibiu vizează soluționarea problematicii pentru care este solicitată intervenția:

 • informaţională: oferă informaţii pe domenii/teme specifice;
 • educaţională: oferă repere psiho-educaţionale pentru sănătatea mentală, emoţională, fizică, socială şi spirituală a copiilor;
 • suportivă: oferă suport emoţional, apreciativ şi material;
 • oferă asistenţă psihopedagogică persoanelor aflate în dificultate.

Resurse online puse la dispoziție: povești terapeutice, cu morală sau simple povești frumoase, dar și jocuri educaționale pe care le puteți juca / citi împreună, copiii cu părinții sau cu cadrele didactice.

Unele dintre ele, nu sunt simple povești sau jocuri, sunt mai speciale, integrând în cursul lor tehnici de învățare eficientă, modelarea comportamentului,  dezvoltare personală (imagine de sine, stimă de sine), dezvoltarea relațiilor sociale,reducerea agresivității, noțiuni simple de etică școlară, jocuri pentru dezvoltarea limbajului, toate poveștile/jocurile fiind construite pe înțelesul copiilor.

 

Resurse online:

http://cjraesibiu.ro/o-poveste-pe-zi-pentru-parinti-si-copii/

Api si singuratatea – prof. consilier școlar Adela Crețu, CJRAE Sibiu   Descarcă PDF 

Api și frica  – prof. consilier școlar Adela Crețu, CJRAE Sibiu   Descarcă PDF

Api si bucuria – prof. consilier școlar Adela Crețu, CJRAE Sibiu   Descarcă PDF

Api are de ce să fie mândru –  prof. consilier școlar Adela Crețu, CJRAE Sibiu    Descarcă PDF 

Broasca și veverița – prof. consilier școlar Adela Crețu, CJRAE Sibiu    Descarcă PDF

Nu rata emoțiile vesele! –  Joc interactiv online creat de prof. consilier școlar Adela Crețu    Joacă  GRATUIT  AICI 

Potrivește emoțiile! – Joc interactiv online creat de prof. consilier școlar Adela Crețu, CJRAE Sibiu     Joacă  GRATUIT     AICI